Frivilliga Radioorganisationen

FRO Elfsborg

Kontaktinformation

FRO Elfsborg
By 8/FömedC / Box 5155
426 05 Västra Frölunda
Besök: FömedC By 129
E-post: elfsborg@fro.se
Tel: 031-692844

Välkommen till FRO Elfsborg

FRO utsikt small

Utsikt från vår klubblokal över Göteborgs skärgård (Foto: Tony Martinsson)

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi utbildar till och bemannar sambandsbefattningar i totalförsvaret, i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap. 

I FRO Elfsborg finner du som är intresserad av teknik, kommunikation och samhällets funktioner din hemvist. Du som är intresserad av FRO är välkommen att hälsa på oss så berättar vi gärna mer om vad FRO Elfsborg kan erbjuda dig. Kanske något av nedanstående?

  • Kvalificerad sambands- och teknikutbildning av erfarna instruktörer
  • Möjlighet att teckna avtal som signalist i hemvärnet eller som sambandsoperatör i civila uppdrag
  • Tillgång till amatörradioanläggning
  • Vara med i vårt eget privata radionätverk
  • Försäkringar under FRO-aktiviteter.
  • Intressanta studiebesök
  • Föredrag; radioteknik, IT-säkerhet, krisberedskap, m.m.
  • Abonnemang i FRO:s IP-telefonisystem

Sist men inte minst, kom och träffa andra med intresse för Radio, Tele och Data. 

Kontaktuppgifter till FRO Elfsborg ser du i vänsterspalten, öppettider och länk till en karta finns på denna sidan.

Integritetspolicy

Nedan är länkar till integritetspolicy för FRO Elfsborg och bilaga till denna.

SL-test med FRO Elfsborg

Elfsborgare, vi planerar att delta i vårens SL-test lördagen den 8:e maj och vill passa på att på ett Corona-säkert sätt samla intresserade medlemmar för en stunds radiokörande.

SL test 2011 05 14 

Förutsättningarna och lokalerna ser lite olika ut i förbundet, men vi hoppas att vi kan göra det bästa av situationen "under rådande omständigheter". Vi tänker oss att hålla till utomhus i största möjliga utsträckning och rigga antenner och stationer lite fältmässigt. Någon form av förtäring och varm dryck skall vi försöka ordna fram och bjuda på. Information och regler för själva testen finns på startsidan på fro.se. Kontakta din lokala förenings kontaktperson för ytterligare information om tid och plats:

FRO Alingsås SL6ZE: henrik.svensson@fro.se

FRO Göteborg SL6ZK: hans.ekeras@fro.se

FRO Elfsborg SL6ZAK: kenneth.wassberg@fro.se

FRO Stenungssund SL6ZAQ: henrik.mattsson@fro.se

FRO Borås SL6ZZX: jorgenforsberg54@gmail.com 

Naturligtvis kan du själv delta med din egen amatörsignal om du har möjlighet att köra kortvåg hemifrån. Men missa inte detta tillfälle till att komma ut en stund och köra radio med dina FRO-kompisar.

Hälsningar,

FRO Elfsborg styrelsen

 

 

Medlemsinformation april 2021

Kamrater, april är här med sol och snöblandat regn i en salig blandning. Mitt antennarbete får vänta en liten stund till, det är plus 4 grader ute och svårt att pilla och skruva med vantar på. Detta hindrade dock inte våra tappra certifierade mastklättrare att för ett tag sedan byta ut staglinorna till vår radiomast på ett sex-våningshus på Guldheden. 2018 gjordes besiktning av masten på station Gustav där staglinorna bedömdes vara i behov av utbyte. Efter sanktion från förbundsordförande så har nu arbetet blivit utfört coronasäkert i 4 graders värme med snålblåst och små stänk med regn. Masten säkrades upp med tillfällig lina medans de gamla demonterades. En av linorna/infästningen var i så dåligt skick att den fick kapas med elektrisk kapmaskin. Nu kan vi bygga vidare på radionäten i Storgöteborgsregionen samt få in AMPRnet via länk i vårt nätverk. Insatsen avslutades på sedvanligt FRO-sätt med pizza. 

G1 mast2 

Men värmen kommer nog snart fortare än vi anar. Hoppas vi, för då kan vi köra lite utomhusaktiviteter så länge corona-restriktionerna fortfarande är aktuella. 

Med start senare i vår och final till hösten kommer vi att köra en civil mobiliseringsövning, MSÖ 2021. Övningen går ut på att sammankalla civila sambandsoperatörer och sambandsledare, hämta sambandsmateriel samt transportera oss österut i förbundet för att sedan samverka med Borås-avdelningen i deras sambandsövning, Krissamverkansövning Sjuhärad 2021. Planeringen pågår för fullt, och mer info kommer här och en första inbjudan har gått ut till våra sambandsoperatörer och sambandsledare. Ett första webbmöte kommer att hållas den 24:e april. Den 28:e augusti träffas vi (förhoppningsvis) i Centrumlokalen för planering av resvägar och iordningställande av materiel. Den 18:e sptember bär det av till Borås för att ansluta till deras tvådagarsövning.

Vår civila sambandsenhet behöver fler medlemmar för nya uppdrag. FRO Elfborg för mycket bra och givande diskussioner med Härryda kommun om att skriva avtal med sambandsoperataörer och sambandsledare i deras krisorganisation och även i deras organisation som skall hantera ”värmestugor” i kommunen. Exakt vad detta med värmestugorna kommer att mynna ut i är inte klarlagt men vad som är klart är att kommunen vill bygga ett separat radionät för denna organisation och FRO Elfsborg har tillfrågas om vi kan hjälpa till som tekniska konsulter. FRO Elfsborg kommer inte vara med att bygga eller installera men vi kommer att vara med i själva projekteringen och vid återkommande utbildningar och övningar.

Vidare har FRO Elfsborg bra diskussioner med flera andra kommuner i vårt område ang sambandsoperatörer i deras krisorganisation.

Vi kommer att behöva på sikt rekrytera och utbilda många sambandsoperatörer och sambandsledare i FRO Elfsborg så har du ett intresse för att göra en insats i samhället så är du välkommen att höra av dig till oss.

Att bli sambandsoperatör är att ta ansvar

Militära uppdrag; FRO Elfsborg har till ansvar att rekrytera, utbilda och bemanna fyra hemvärnsbataljoner med sambandspersonal. Vi behöver ständigt ”fylla på” med nya hungriga signalister i våra hemvärnsbataljoner och kompanier.

Att vara signalist i en bataljonsstab eller kompanistab har en mycket viktig uppgift. Det är du som ansvarar för att förbandet kan ledas och att soldater får sin mat och ammunition. Om inte du som signalist hade gjort ett bra jobb så kommer det inte någon mat eller sjukvårdstransport. Det är du som signalist som har den direkta kontakten med de andra kompanierna, bataljonen och med plutonerna, där uppgifterna löses.

Att bli signalist i Hemvärnet är att ta ansvar

Rekryteringen är en viktig bit i verksamheten. Och det är ingenting som några speciella funktionärer sköter om, utan det är alla medlemmars ansvar. Prata om den frivilla försvarsorganisationen FRO och våra uppdrag med dina grannar, släktingar och arbetskamrater. Och dina amatörradiovänner. Uppbyggnaden av det nya totalförsvaret behöver oss. Alla med intresse för sambandsteknik och stöd till samhället är välkomna. Utbildningen till olika befattningar är gratis, liksom resor, kost och logi vid dessa kurser.

Enligt FRO Elfsborgs plan för 2021-2025 som antogs på förbundsstämman skall det ske en verksamhetsutveckling. En arbetgrupp har satts samman och arbetet har startat. Det är vår ordförande Hans-Olof som är sammankallande och medlemmarna i gruppen är Johan Gustafsson, Stenungssund, Gunnar Toresson, Borås samt Henrik Svensson, Alingsås. Tyvärr saknar vi ju fortfarande efter flera års vakans representanter för vår största avdelning, Göteborg. Förbundsstyrelsen drar ett tungt lass genom att anordna aktiviteter och sköta det löpande arbetet för hälften av medlemmarna i förbundet. 

Ett första steg har också tagits för ett samarbete mellan förbunden i det nya sydvästra civilområdet. Området kommer att omfatta Västra Götaland samt Halland. Det är alltså FRO Skaraborg, FRO Nordvästra Götaland, FRO Elfsborg samt FRO Halland som skall samverka i gemensamma frågor. En inbjudan har e-postats till berörda.

Vårt webbmöte för alla medlemmar GustavAdamOpenHouse fortsätter som vanligt på tisdagkvällarna. Nu när det börjar bli ljusare (och varmare?) på kvällarna har vi flyttat fram starten till klockan 19:00 Länk till mötet

Tisdagen den 11:e maj kommer vi att köra en medlemsintroduktion för nya medlemmar samt samtidigt på försök köra en T-nätsintroduktion, detta för att öka "radioaktiviteten". Mer info kommer här och i kalendern Förbundsaktiviteter. 

När medlemmarna har fått en T-nätssignal kan de checka in på vårt Winga-nät som körs varje söndag klockan 20:30 på kanal GBGC (se sambandsplanen). Har du inte fått någon T-nätssignal kan du givetvis lyssna på nyheterna. 

För våra amatörradiomedlemmar kör vi en FRO-ring HF på söndag morgon klockan 08:00 UTC (klockan 10:00 SST) på 3702,5 kHz. Konditionerna varierar rejält och det är lärorikt att se vilka stationer som hörs och hör. Och lokalt här i Göteborgstrakten försöker vi FRO-amatörer få kontakt med varandra på 144.350 MHz SSB strax efter Winga-nätet på söndagarna. Vi kör med våra vertikala antenner och lite olika stationer, i experimentsyfte. 

Det är tråkigt och lite tjatigt men jag måste återigen ta upp medlemsavgiften. Vi saknar fortfarande avgift för 2021 från en tredjedel av förbundets medlemmar. Betalar du inte medlemsavgiften går du miste om de förmåner ett medlemsskap i en frivillig försvarsorganisation ger, så som till exempel utbildning i din befattning i totalförsvaret.

Håll ut - Håll avstånd - Håll igång radion!

Styrelsen FRO Elfsborg
genom Göran Berglind

 

 

Kortvåg är fint!

I dag söndag vid 10-tiden körde några radioamatörer och medlemmar i FRO Elfsborg igång en kortvågsring på 80 meter SSB telefoni. Det var Kenneth SM6WZP med co-op Göran SA6AVT mobilt i terränglådan, Patrik SM6VJE, Johan SM6WZR och Hans-Olof SM6NKG. Christer SM6WZQ försökte också komma ut men antennen var inte helt OK, även Anders SM6GT försökte göra sig hörd. Några andra hörde oss också och ramlade in i ringen, bland annat en SM3:a söder om Sundsvall! Peter SA6KHZ var också med en stund. Vi fick byta kanal lite fram och tillbaka beroende på att vi blev överkörda då och då. Kenneth och jag satt i en bil i Delsjöområdet strax öster om Göteborgs centrum med en 5-wattsstation och en portabel dipol mellan två träd. Om man ska tro på SWR-metern gick vi väl ut med 3-4 watt till antennen, och var läsbara hos alla om det nu var tyst på frekvensen. Kortvåg är ett oslagbart kommunikationsmedel! Vi startar på 3690 +/- QRM och det vore trevligt om fler medlemmar ansluter söndagar vid 10:00 (09:00 UTC). Vi behöver träna på HF och portabla antenner/stationer och vi kommer att satsa på utbildning och övningar i detta utomordentliga sambandsmedel framöver.

20200110 SM6WZP

73

SM6WZP/SA6AVT

P.S. vi kör numera på 3702,5 kHz +-QRM D.S.

 

Elfsborgs-avdelningarnas aktiviteter

Kamrater, Corona-viruset har nu plågat oss i snart nio månader och möten och utbildningar har ställts in. Men det pågår aktivitet i förbundet, dock inte i samma utsträckning som tidigare. Vid ett digitalt möte i veckan med representanter för Elfsborgs olika avdelningar berättades det att föreningarna inte stod helt stilla utan att de rörde sig sakta framåt, mycket glädjande. 

Läs mer...

Uppstart - rapport

Då har FRO Elfsborg haft premiär för webbkanalen GustavAdamLive!

Gustav Tore (Kenneth Wassberg) berättade för fjorton deltagare över meet.fro.se om kommande aktiviteter 2021 och annat som är på gång. Vi kommer att upprepa detta så snart vi har något att gå ut med till er medlemmar.

Så håll ögonen öppna och titta in här på elfsborg.fro.se med jämna mellanrum så att ni inte missar någon "sändning".

Håll avstånd - håll ut - håll igång radion.

FRO Elfsborg styrelsen
genom Göran Berglind

Till FRO Elfsborgs medlemmar

Nu är det dags att betala medlemsavgiften till FRO Elfsborg!

I år så är den 300 kr för dig som enskild medlem och har du hela familjen som medlemmar så betalar du bara 350 kr för allihop.

I år har det varit ett väldigt speciellt år med en pandemi som har dragit fram över världen, vi i Sverige har drabbats på många sätt. Men nu börjar samhället komma tillbaka så smått.

Läs mer...

Försvarskonferensen i Skövde

Under dagens Winga-nät lämnade vår vice ordf. Hans-Olof en kort rapport från Försvarskonferensen i Skövde. De olika deltagarnas föredrag finns tillgängliga för lyssning under denna länk. Värd att lyssna på är bl.a. vår medlem Mikael Lagergren från Västerås stad.

/PI 

Prov med länkning 80 MHz Göteborg - Stenungssund

Nu har hängtiden på 80 MHz rpt i Stenungsund tagits bort till förmån för ytterligare prov med att länka ihop GBG och STO rpt på 80 MHz.

Hängtiden är sedan tidigare borttagen på GBGC och Kungälv.

Bakgrunden är att vi genomför lite prov och försök med att länka ihop vårt 80 MHz radionät. Länken är inte påslagen permanent utan vi väljer att provköra den under Winganätet som går på söndagar kl 20:30.

Frågor kan du maila till: elfsborg@fro.se

GT & PV

FRONET Centrumlokalen

FRONET-stationen F32VGA installerad och provkörd i centrumlokalen. Den kommer dock att vara aktiv endast när lokalen är bemannad.

F32VGA 20200819b

 //GT & PI

FRONET Guldheden

Tyvärr måste vi stänga ner FRONET-stationen på Guldheden F32VDG på grund av ackumulatorfel. Vi hoppas få dit en ny ack så snart som möjligt. F32VPA har nästan lika god täckning så försök att länka via denna så länge.

/PI & GT

Shit happens

Vi ber om ursäkt. Det annonserade provet av länkningen 80 MHz Göteborg - Kungälv i söndags kväll (Winga-nätet) blev inte av då vi helt enkelt glömde att slå på länkutrustningen. 

PV & GT

Prov med länkning av 80 MHz-repeatrar Guldheden-Kungälv

Vi genomför nu prov med länkning mellan våra 80 MHz-repeatrar, för närvarande Guldheden och Kungälv. Syftet är bland annat att utöka täckningsområdet för Winga-nätet och planen är att koppla ihop fler repeatrar.

Hängtiden på våra två 80 MHz repeatrar Guldheden och Kungälv är borttagen. Detta medför att ni inte hör när repeatern ”går upp” eller rättare sagt så hör ni ingen bärvåg direkt efter att ni släppt PTT:n. Av tekniska skäl är det en viss fördröjning i länkutrustningen vilket gör att ni måste vänta en-två sekunder efter det att ni har tryckt in sändartangenten innan ni börjar tala om ni vill att de i Kungälv skall höra allt ni säger över Guldheden. Och tvärt om.

Prova gärna att checka in på Winga-nätet nu på söndag via Kungälv du också!

/PV & GT

FRONET Guldheden namnändring

FRONET Göteborg:

Efter påpekande från GJ har FRONET-noden på Guldheden namnändrats 

från N32VGA till F32VDG.

Glöm inte att ändra AUTOPOLL i ini-filen om ni har haft N32VGA som default reläpunkt.

/F32VPI Göran

Winga-nätet tisdagar

Kamrater, som tidigare meddelats kör vi, förutom ordinarie Winga-nät söndagar, ett extra Winga-nät på tisdag kväll som en blygsam ersättning för de inställda Öppet Hus-kvällarna. Tiden är dock ändrad från klockan 19:00 till 20:30!

/Petter Ivar

Radiorekognosering Härryda kommun

På kvällen den 12 maj genomförde FRO Elfsborg en radiorek i Härryda kommun, vi var 10 medlemmar som bemannade kommunhuset, reste antenner och satte upp repeatrar samt åkte runt till olika utpekade platser och testade kommunikationen.

Läs mer...

FRONET-test på 150 MHz

Hej igen. För att prova länkfunktionaliteten i FRONET har vi nu kört igång noden F32DAA i centrala Göteborg. Vi kör på vår simplexkanal VHF enlig sambandsplanen. Kör ni telefoni på den kanalen så se till att ha rätt subton så slipper ni höra FRONET-trafiken. Ett antal packet-modem finns för utlåning om ni saknar egen utrustning. Kontakta elfsborg@fro.se om ni vill vara med och testa, förutsättning är att ni har en signal i T-nätet (bigram). Vi tackar Gustav Erik som en gång i tiden slöjdat ihop denna kompletta FRONET-station som syns på bilden nedan.
Labba på, radio är kul!

NYTT: vi stryker subtonen 141.3 fr.o.m. 2020-04-12 då den förmodligen stör datasignalerna. Noden har också bytt namn till F32DAA. Ytterligare ändringar i nätet kan ske och meddelas då här. /PI

2020-04-19: ny namnändring på Göteborgsnoden: den heter nu N32VGA /PI

 

20200407 F32VAA

F32VPI Göran och F32VGT Kenneth

FRONET-test på 80 MHz

Förmågan att överföra krypterade textmeddelanden utan Internet kan vara bra att ha... Vi skrämde igång två Windowsdatorer och två KPC3+-modem och provade att köra mellan två Aurora-stationer på 80 MHz. Det gick alldeles utmärkt.

Läs mer...

Vi träffas i etern i stället för IRL

FRO-kamrater, i dag körde vi vårt första "Coronanät". Det är tillsvidare ett alternativ till tisdagarnas Öppet Hus på PA och GA. I kväll var vi åtta deltagare men vi hoppas bli fler, checka in du också på kanal 01 tisdagar klockan 19:00! Winganätet fortsätter som vanligt på söndagar klockan 20:30, också det på kanal 01.

Vi kommer att försöka påskynda utbyggnaden av de länkar för 70 MHz-systemet som kommer att göra att medlemmar i de norra och östra delarna av förbundet också kan vara med och ta del av nyheter och diskussioner.

Och som ni kanske läst på fro.se så planerar vi att köra igång ett civilt träningsnät även på kortvåg! Detta kommer att bli spännande och helt i linje med samhällets satsning på det nya totalförsvaret. Håll koll här på hemsidan, det kommer snart ytterligare information om detta.

Ta hand om er och håll koll på läget på krisinformation.se

/Petter Ivar

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök