Starten har gått...

Starten i GöteborgsGirot 2016 har gått och sambandet fungerar. Kenneth och Tony sliter in i det sista med att få ut alla radiostationer från en blå container på Heden. En provisorisk länkstation har upprättats i Gårdsten för fullgod täckning nordost/nordväst om Göteborg. Vi önskar pedaltramparna lycka till!

GT o GM delar ut radioapparater 20160507

Provisorisk repeater Gårdsten 20160507

Fortsättning följer!

/Petter Ivar