Tjörn runt 2018

Under lilla Tjörn runt så gick banan i vanlig ordning runt Stenungsön, denna gång medurs med skaplig vind i ett antal olika klasser. Från FRO deltog ett antal medlemmar både på land och i säkerhetsbåtarna där vi använde FROs DMR-nät.
Tjörn 2018 1

Lilla 2018 4
För första gången använde vi positionering via DMR-nätet med lyckat resultat där radioapparaterna rapporterade om positionen ändrats mer än 250 meter från föregående rapportering samt när PTT trycktes. Detta underlättade uppföljningen då det nu var tydligt vilken position båtarna har även när de inte ropar in.
Lilla 2018 9
Det var ett flertal båtar som bröt tävlingen, rapporterar Martin P. En båt med masthaveri som fick hjälp till hamnen av SSRS Stenungsund.

Lilla 2018 7

Friska vindar under dagen, så fler båtar än tidigare år bröt. Det var flera år sedan som så många bröt.

På stora Tjörn runt var uppdraget att övervaka marinradiotrafiken för att tidigt fånga om det hände något och även logga de som brutit tävlingen. Loggningen är i kompletterandeform för att försäkra sig om att det inte missas i rapporteringen till tävlingskansliet. Ett tillkortakommande här var att vi inte hade tillgång till Rakel-terminal. Detta kunde ha varit viktigt om någon större händelse inträffat. Men det var så pass litet aktivitet att det emellanåt blev tråkigt.

Vid en eventuell allvarlig händelse kunde positionering av säkerhetsbåtarna vid lilla Tjörn runt ha underlättat insats då det inte längre hade varit nödvändigt att lägga tid på positionsbestämning och tidpunkt. Att känna till åtminstone informationen om Plats och Tidpunkt när något har hänt underlättar uppföljningen. På stora Tjörn runt hade flertalet av säkerhetsbåtarna AIS, vilket är positionering med marinradio. Lyckligtvis var det inga allvarligare händelser under någon av tävlingarna utan det var endast mindre skador och några mastbrott.

Text & bilder: Nils Hammar, Martin Pettersson