Medlemsmöte FRO Elfsborg

Medlemmar! Ni kallas till medlemsmöte lördag den 20 oktober klockan 11:00 på Radiomuséet, Anders Carlssons gata 2, Göteborg.

Syftet med mötet är att skapa en bättre dialog mellan medlemmar och Förbundsstyrelsen. Men även för att man skall få ett utmärkt tillfälle att vädra sina idéer och för att man skall få en inblick i vart är FRO på väg och vilka utmaningar vi står inför nu och i framtiden.

Anmälan:

Vill man ha fika så måste man anmäla sig på elfsborg@fro.se senast den 15 Oktober

Agenda Medlemsmöte FRO Elfsborg 181020 Klockan 11.00
Radiomuseet, Anders Carlssons gata 2. Göteborg
* Mötesordförande öppnar mötet
-Presentation av oss i styrelsen
-Varvet runt.
Snabb presentation av var och en av medlemmarna.
Namn och uppdrag/aktivitet i FRO
* Introduktion "varför är vi här”
Ge möjlighet till att få information och att ge förslag på vår verksamhet
* Info:
- Om allmänna läget inom FRO
- FRO intro.
- Om informationssäkerhet
- Om läget och planer för Gröna området-Hemvärnet
- Om läget och planer för Vita området-Civila uppdrag
* Rekrytering av nya funktionärer
* Allmän diskussion om:
- Aktiviteter:
På tisdagsmötena samt på specialaktiviteter annan tid
Radiosamband
Studiebesök etc.
Kommande medlemsmöten
Vad skall behandlas, vad vill man veta
* Sammanfattning
* Mötesordförande stänger mötet

Med vänlig hälsning

Michael Bengtsson

Vice Ordförande

Frivilliga Radioorganisationen Elfsborg