Frivilliga Radioorganisationen

FRO Kungsbacka

Kontaktinformation

FRO Elfsborg
By 8/FömedC / Box 5155
426 05 Västra Frölunda
Besök: FömedC By 129
E-post: elfsborg@fro.se
Tel: 031-692844

KU-helg med inriktning sambandstjänst

INBJUDAN KU/SB-TJÄNST

Tid 2020-03-07 – 2020-03-08

Inryckning, 7/3 kl 0845

Utryckning, 8/3 kl 1600

Samlingsplats, FömedC bygg 55

Lördagen kommer innehålla kvällstjänst till ca kl 1900

Omfattning

Utbildningshelgen omfattar:

 • Grundläggande utb RA 180 + DART 380
 • Grundläggande antennkunskap & mtrl-tjänst
 • Grundläggande utb PC-DART & SWALE
 • Grundläggande utb RA KV med RA 763 och RA 195
 • Repetitionsutbildning RA 180 + DART 380
 • Repetitionsutbildning antennkunskap & mtrl-tjänst
 • Repetitionsutbildning PC-DART & SWALE

Utbildningen kommer genomföras som formell utbildning på lördagen och med en tillämpad systemövning på söndagen.

Det är begränsat med utbildningsplatser vilket innebär att det enbart är till för personal med signalistbefattning på pluton-, kompani- och bataljonsstabsnivå.

Mål och syfte

Målet och syftet med KU-utbildningen är att stärka respektive signalist i sin förmåga att hantera och nyttja materiellen på rätt sätt vid rätt tidpunkt, öka förtroendet för kortvågssystemet.

Detta ökar respektive enhets förmåga att verka under kris och krig.

Personlig utrustning

 • Fältuniform
 • Lämplig förstärkning för utomhus-verksamhet
 • Hjälm
 • INGEN STRIDSUTRUSTNING

Förbandmtrl

 • Förbandets RA 180 + DART 380
 • Ev PC-dart-datorer (obs ej ngn IS-HV mtrl)
 • 2 st Höganten 2K/ förband
 • RA 763 inkl SWALE-kablage
 • RA 195 MTB (på förband där detta förekommer)
 • MGKI
 • De kompanier som har tillgång till och har möjlighet att ta med ”sina” RATGB 1112 tar med dom. Även enstaka CB5 (Plutledningssprint) kan medtagas
 • Glöm ej att ta med ackar till respektive radiostation och batteriladdare

Logistik

 • fri mat
 • KU-ersättning (OBS EJ AVTALSDAGAR)
 • Milersättning

Anmälan

 • Namn
 • Personnummer
 • Befattning
 • Förband ner till plutonsnivå
 • Avvikande kost
 • Behov av övernattning (mellan lördag och söndag)

Anmälan mailas sammanställd till fomedc-J6@mil.se senast 2020-02-28 via respektive C S6 på respektive HV-bataljon.

  

Med vänlig hälsning

Förv. A Berntsson, ÖL

Lt K Wassberg, BiÖL

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök