Medlemsinformation december 2020

Medlemmar, vid styrelsemöte 6 december fastställdes datum för FRO Elfsborgs förbundsstämma 2021 till söndagen den 7 mars. Vi planerar för och arbetar på att hålla en Coronasäker digital stämma. Om förutsättningarna ändras, vilket vi naturligtvis hoppas på, kommer fysisk plats och tid meddelas i stället.

I FRO är det medlemmarna som bestämmer, och vi vill ha in motioner för omröstning på stämman, det är er årliga chans att påverka verksamheten i FRO Elfsborg. Dessa motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 24 januari 2021. Det behöver inte vara några märkvärdiga skrivelser, det räcker med några rader text, typ "Jag vill att vi övar mer kortvåg under 2021". Dina förslag e-postar du till elfsborg@fro.se och anger Motion 2021 i ämnesraden.

Styrelsen arbetar på att sammanställa aktuella dokument inför stämman och senast den 24 febuari kommer vi att skicka ut kallelse med bilagor till er. Det är då viktigt att ni har rätt och fungerande e-postadress i medlemsregistret. Ta en extra koll här på fro.se under Min profil om vi har aktuella uppgifter.

För att ha rösträtt på förbundsstämman måste ni ha betalt medlemsavgiften för 2021. Medlemsavgiften för enskild medlem år 2021 är 300:- och för familj 350:- Kassören uppskattar mycket att ni betalar in detta innan 31 december.

Du kan betala genom både bankgiro 5124-4630 FRO Elfsborg eller Swish: 123 589 1999 FRO Elfsborg. OBS ange ditt SL-nummer eller namn och adress.

Vi får också passa på att önska alla medlemmar en riktigt 

God Jul och ett Gott Nytt År

 f32 Tomte 2020

Håll ut - Håll avstånd - Håll igång radion!

 

FRO Elfsborg styrelsen
genom Göran Berglind