Frivilliga Radioorganisationen

FRO Kungsbacka

Kontaktinformation

FRO Elfsborg
By 8/FömedC / Box 5155
426 05 Västra Frölunda
Besök: FömedC By 129
E-post: elfsborg@fro.se
Tel: 031-692844

Motionera mera!

Förutom att röra på kroppen nu när vi inte kan gå till gymmet så behöver vi tänka till lite hur vi vill att verksamheten i FRO Elfsborg skall se ut. Vid arbetsmötet i går inför förbundsstämman konstaterar vi att INGA motioner ännu inkommit, så här kommer en liten påminnelse:

I FRO är det medlemmarna som bestämmer, och vi vill ha in motioner för omröstning på stämman, det är er årliga chans att påverka verksamheten i FRO Elfsborg. Dessa motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 24 januari 2021. Det behöver inte vara några märkvärdiga skrivelser, det räcker med några rader text, typ "Jag vill att vi övar mer kortvåg under 2021". Dina förslag e-postar du till elfsborg@fro.se och anger Motion 2021 i ämnesraden.

Styrelsen FRO Elfsborg
genom Göran Berglind

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök