Frivilliga Radioorganisationen

FRO Elfsborg

Kontaktinformation

FRO Elfsborg
By 8/FömedC / Box 5155
426 05 Västra Frölunda
Besök: FömedC By 129
E-post: elfsborg@fro.se
Tel: 031-692844

Om FRO Elfsborg

Telefon
Expeditionen: 031-692844 (Säkrast tisdagar 18:30 -20:00)

FRO:s IP-telefonummer: 32000

 

Postadress
FRO Elfsborg

FömedC, By 8
Box 5155
SE-426 05 Västra Frölunda

 

Besöksadress
Göta Älvsgatan
Göteborgs Garnison /FömedC (Karta)

Byggnad 129, Radarhöjden.
(Följ skyltar inom området mot Frivilligorganisationer/Hippocampus)
För öppettider och inpasseringsrutiner läs på aktivitetssidan före ditt besök.

Parkering, egna fordon

Vanligtvis medger vakten inpassering med privata fordon, kör då alltid närmsta vägen till FRO-lokalen utan att avvika från rutten. Parkera på den stora parkeringen på höger sidan ca 50m innan byggnad 129. Parkera så att garage och entreér ej blockeras. Parkering utanför byggnad 129 är ej tillåtet. Vid särskilda arrangemang kan vakten anvisa annan parkering, följ alltid vaktsoldats instruktioner. Var beredd att visa legitimation.

Inne på området råder fotoförbud!

2013 frivillighuset

 Frivillighuset(by129) med bl.a. Hemvärnets och frivilligorganisationernas expeditioner. Foto Tony M/FRO

Styrelse
Ordf Michael Bengtsson 076-217 49 78

V ordf Hans-Olof Cederberg 072-245 05 23

Styrelsen nås via e-post: elfsborg@fro.se

 

Medlemsavgift
Medlemsavgiften per kalenderår är 250 kr för enskild medlem, ungdomar upp till 18 år 100 kr eller 350 kr för familjemedlemsskap.

  • Glöm ej att ange SL-nummer som betalningsreferens (samtliga vid familjemedl.) !
  • För ny medlem efter 1/7 så gäller avgiften även för påföljande år.
    Medlemsavgiften bör betalas senast den första bankdagen i januari.
    Om du ej betalt årsavgiften innan 1 mars är medlemsskapet ej aktivt längre.
  • Medlemsavgiften måste vara betald för att medlem skall ha rösträtt vid årsstämman.

Bankgiro för medlemsavgift:   5124-4630

Du kan nu använda Swish för betalning av medlemsavgiften: 123 589 19 99
(glöm inte att ange SL-nummer!)

Organisationsnummer:          857205-8389

Övriga kontaktvägar, inklusive IP-telefoni och radio:

Sambandsplan (Kräver inloggning) 

 


Styrelsens dokument  (Kräver särskild inloggning)

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök