Sambandsservice

 

FRO Elfsborg har lång erfarenhet av att lösa både enkla och komplexa sambandsuppdrag. Med välutbildad personal och modern kommunikationsutrustning så hjälper vi gärna dig också.

Lilla 2018 4

Särskilt uppskattade är vi bland föreningar som har tävlingar där snabb och tillförlitlig kommunikation över en större yta är viktigt. Detta kan vara cykel- eller seglingstävlingar.

Kontakta elfsborg@fro.se för information.