Civila sambandsoperatörer träffas

 

Det var ett tiotal civila sambandsoperatörer, varande och blivande, som samlades i Centrumlokalen under ledning av Kenneth Wassberg och Michael Bengtsson. Dagen började med FRO-kaffe, d.v.s. kaffe med stadiga smörgåsar. Den nya civila signalistorganisationen presenterades, vilken består av en kärna av signalister, en ram av sambandsledare och en grupp sakkunniga. Signalisterna och sambandsledarna kommer inte längre att vara knutna till ett speciellt uppdrag utan kommer att ingå i en sambandspool i förbundet. Det innebär också att enskilda signalister/sambandsledare inte kommer att teckna avtal med respektive "kund" utan med förbundet. Förbundet tecknar sedan avtal med avroparna av tjänsterna, och omförhandlingar av denna punkt pågår med våra kunder.

Våra "kunder", kommunerna, landstingen och länsstyrelserna, har lång startsträcka och har just påbörjat det nya arbete de blivit ålagda av staten, att återuppväcka "civilförsvaret". Som frivillig försvarsorganisation måste vi vara redo den dagen de efterfrågar våra tjänster på allvar och så att säga ligga lite före i planeringen av det stöd FRO kan erbjuda. Vi kan inte sätta igång med detta samma dag de kommer och frågar, det är en av anledningarna att vi drar igång detta nu.

CL 20190511 1

Övrigt som diskuterades var personlig utrustning, vad förväntas du ta med dig när du åker på uppdrag? Kläder, mat för 1-3 dygn, vatten, ficklampa, papper och penna, och så vidare. Mer info om detta kommer.

Det diskuterades också vad för signalmateriel och övrig utrustning vi skall ta med oss. Hur ska en "normalsats" för ett sambandsuppdrag se ut? Ska vi ha färdiga satser eller ska vi plocka ihop utrustning vid varje tillfälle? Var skall utrustningen förvaras så att den är åtkomlig 24/7? Många frågor blev det och grupperna gav input till mötet. 

Vi diskuterade också vilket behov vi såg av repetitionsutbildning och övningar under åren. Målet var att ta fram en mötes- och utbildningsplan fram till 2022. Vi får se hur det slutar när Kenneth och Michael sammanställt alla idéer.

Naturligtvis talade vi om rekrytering också. FRO Elfsborg har för närvarande 22 utbildade civila signalister, och vi kan se ett behov framåt av ett sextiotal. Sprid budskapet bland vänner och grannar, på radioklubben och i övriga sammanhang.

CL 20190511 2

Det finns fortfarande platser kvar på grundutbildningen civil signalist i sommar i Höllviken vecka 29-30. Anmälningstiden går ut 15 maj, om du är intresserad så passa på att gå in i Utbildningskatalogen och anmäl dig. Du behöver inte vara medlem i FRO för att anmäla dig, men du måste vara medlem i någon frivillig försvarsorganisation, t.ex. Civilförsvarsförbundet.

Träffen avslutades vid 15-tiden och vi tackar Kenneth och Michael för en intressant dag. På återseende!

/Petter Ivar