Medlemsavgift för 2020

Kamrater, dags att betala medlemsavgiften för 2020. Ni ska ha fått mail från styrelsen angående detta så detta är bara en påminnelse. Om ni INTE har fått någon mail kan det bero på att vi har felaktiga uppgifter i medlemsregistret, hör i så fall av er till elfsborg@fro.se 

Medlemsavgiften per kalenderår är 250 kr för enskild medlem, ungdomar upp till 18 år 100 kr eller 350 kr för familjemedlemsskap.

Bankgiro för medlemsavgift:   5124-4630

Du kan nu använda Swish för betalning av medlemsavgiften: 123 589 19 99

  • Glöm ej att ange SL-nummer som betalningsreferens (samtliga vid familjemedl.) !
  • För ny medlem efter 1/7 så gäller avgiften även för påföljande år.
    Medlemsavgiften bör betalas senast den första bankdagen i januari.
    Om du ej betalt årsavgiften innan 1 mars är medlemsskapet ej aktivt längre.
  • Medlemsavgiften måste vara betald för att medlem skall ha rösträtt vid årsstämman.

/Petter Ivar