Frivilliga Radioorganisationen

FRO Elfsborg

Kontaktinformation

FRO Elfsborg
By 8/FömedC / Box 5155
426 05 Västra Frölunda
Besök: FömedC By 129
E-post: elfsborg@fro.se
Tel: 031-692844

Välkommen till FRO Elfsborg

FRO utsikt small

Utsikt från vår klubblokal över Göteborgs skärgård (Foto: Tony Martinsson)

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi utbildar till och bemannar sambandsbefattningar i totalförsvaret, i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap. 

I FRO Elfsborg finner du som är intresserad av teknik, kommunikation och samhällets funktioner din hemvist. Du som är intresserad av FRO är välkommen att hälsa på oss så berättar vi gärna mer om vad FRO Elfsborg kan erbjuda dig. Kanske något av nedanstående?

  • Kvalificerad sambands- och teknikutbildning av erfarna instruktörer
  • Möjlighet att teckna avtal som signalist i hemvärnet eller som sambandsoperatör i civila uppdrag
  • Tillgång till amatörradioanläggning
  • Vara med i vårt eget privata radionätverk
  • Försäkringar under FRO-aktiviteter.
  • Intressanta studiebesök
  • Föredrag; radioteknik, IT-säkerhet, krisberedskap, m.m.
  • Abonnemang i FRO:s IP-telefonisystem

Sist men inte minst, kom och träffa andra med intresse för Radio, Tele och Data. 

Kontaktuppgifter till FRO Elfsborg ser du i vänsterspalten, öppettider och länk till en karta finns på denna sidan.

Integritetspolicy

Nedan är länkar till integritetspolicy för FRO Elfsborg och bilaga till denna.

Sambandsövning Västanfläkt del 3

Som vi tidigare nämnt så är övning-scenariot ett helt realistiskt fall som kan komma att ske i vårt område.

”Ett oväder med storm och mycket regn har dragit in över Västkusten. Stora översvämningar har inträffar på bl.a. Tjörn. E6:an är avstängd mellan Göteborg och Kungälv p.g.a. översvämning.
Tjörns kommun behöver hjälp av FRO Elfsborg för att klara samband”.

Sambandsledare och Sambandsoperatörer har träffats vid två tillfällen under hösten för planering och rekognosering i det aktuella övningsområdet.

Vid denna övning, Västanfläkt 3, kommer aktiviteterna köras fullt ut som om det vore en verklig händelse under en heldag.

Västanfläkt3

Upplägget är enligt följande:

Uppstart vid Centrumlokalen GA med uttag av sambandsmateriel.
Val av framkomlig körväg med tanke på trafikstörningar, följt av transport till skadeområdet. Därefter upprättande av sambandsutrustning/stab samt utförande av samband med realistiska inslag. Stabsplats i Göteborg stöder tills stabsplats vid skadeområdet har upprättats. Därefter kommer Stabsplats Göteborg att fungera som ”back-office” som kan avlasta stabsplatsen med kommunikation, mattransporter och förstärkningsmateriel.
När övningen avbryts sker transport till Centrumlokalen GA med materiel samt genomgång av övningen.

Utvärdering kommer att ske efter denna övning som kommer att ge underlag för eventuella justeringar av den sambandsplan som håller på att tas fram för sambandsenhet Tjörn.
Övningstypen planeras även att ligga till grund för kommande övningar med nya uppdragsgivare. Det kan vara Kommuner inom FRO Elfsborgs område, FRG eller Länsstyrelsen.

Hans-Olof / WH

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök