HV-aktiviteter vår/höst 2020 hos FRO Elfsborg

Tisdag 18 februari Sysop-T

Samling: 18:00, plats: byggnad 129, utrustning: anteckningsmateriel.
Anmälan senast 11/2 till g_sofiaeriksson@hotmail.com

Tisdag 17 mars FMCK

Samling: 18:00, plats: byggnad 129, utrustning: anteckningsmateriel.
Anmälan senast 10/3 till g_sofiaeriksson@hotmail.com

Lördag 25 april Kortvåg, heldag

Samling: tid meddelas senare, plats: byggnad 129, utrustning: M90, anteckningsmateriel
Anmälan senast 4/4 till g_sofiaeriksson@hotmail.com
Meddela i samband med anmälan ev avvikande kost enligt FM:s gällande rutin

Tisdag 19 maj Radiorek

Samling: 18:00, plats: byggnad 129, utrustning: M90, anteckningsmateriel
Anmälan senast 12/5 till g_sofiaeriksson@hotmail.com

Tisdag 18 augusti Sysop-T

Samling: 18:00, plats: byggnad 129, utrustning: anteckningsmateriel
Anmälan senast 11/8 till g_sofiaeriksson@hotmail.com

Lördag 19 september Plutonssignalistutbildning, heldag

Samling: tid meddelas senare, plats: byggnad 129, utrustning: M90, anteckningsmateriel
Anmälan senast 29/8 till g_sofiaeriksson@hotmail.com
M
eddela i samband med anmälan ev avvikande kost enligt FM:s gällande rutin

Tisdag 20 oktober Karttjänst

Samling: 18:00, plats: byggnad 129, utrustning: anteckningsmateriel
Anmälan senast 13/10 till g_sofiaeriksson@hotmail.com

Tisdag 17 november Studiebesök JRCC

Samling: 18:00, plats: byggnad 129, utrustning: anteckningsmateriel
Anmälan senast 10/11 till g_sofiaeriksson@hotmail.com

--------------

Kontaktperson för frågor inför de olika aktiviteterna är ulf.hansson@fro.se 

Hjärtligt välkomna!

HV-gruppen FRO Elfsborg