Frivilliga Radioorganisationen

FRO Elfsborg

Kontaktinformation

FRO Elfsborg
By 8/FömedC / Box 5155
426 05 Västra Frölunda
Besök: FömedC By 129
E-post: elfsborg@fro.se
Tel: 031-692844

Välkommen till FRO Elfsborg

FRO utsikt small

Utsikt från vår klubblokal över Göteborgs skärgård (Foto: Tony Martinsson)

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi utbildar till och bemannar sambandsbefattningar i totalförsvaret, i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap. 

I FRO Elfsborg finner du som är intresserad av teknik, kommunikation och samhällets funktioner din hemvist. Du som är intresserad av FRO är välkommen att hälsa på oss så berättar vi gärna mer om vad FRO Elfsborg kan erbjuda dig. Kanske något av nedanstående?

  • Kvalificerad sambands- och teknikutbildning av erfarna instruktörer
  • Möjlighet att teckna avtal som signalist i hemvärnet eller som sambandsoperatör i civila uppdrag
  • Tillgång till amatörradioanläggning
  • Vara med i vårt eget privata radionätverk
  • Försäkringar under FRO-aktiviteter.
  • Intressanta studiebesök
  • Föredrag; radioteknik, IT-säkerhet, krisberedskap, m.m.
  • Abonnemang i FRO:s IP-telefonisystem

Sist men inte minst, kom och träffa andra med intresse för Radio, Tele och Data. 

Kontaktuppgifter till FRO Elfsborg ser du i vänsterspalten, öppettider och länk till en karta finns på denna sidan.

Integritetspolicy

Nedan är länkar till integritetspolicy för FRO Elfsborg och bilaga till denna.

SE Elfsborg övar samband

Dagens moment var steg 3 i övningen Västanfläkt;
Steg 1 var materielplanering samt kartrekognocering av färdvägar, stabsplatser samt kontaktpunkter (skolor och äldreboenden).
Steg 2 var radiorekognocering av alternativa färdvägar till skadeplats samt besök och sambandsprov vid stabsplats (kommunhuset i Skärhamn) samt vid kontaktpunkter.
Detta upplägg med träning i tre steg skall i framtiden användas även när vi skall starta upp stöd till andra kommuner inom FRO Elfsborgs område.

Söndagens övning inleddes för en del av deltagarna klockan 08:00 på söndag morgon med samling i Centrumlokalen i Göteborg. De övriga deltagarna fanns redan på plats då de bor i närområdet för övningen. Efter en kort lägesorientering plockades radio- och stabsmateriel ihop och transport av detta samt operatörer startade mot orten Skärhamn. Då E6:an norrut var avstängd p.g.a. stora vattenmängder gick transporten på mindre vägar norrut mot Stenungsund och bron över till Tjörn. Under transporten sköttes ledningen av insatsen av kvarvarande personal från Centrumlokalen. Enheterna rapporterade kontinuerligt in sina positioner under färden, sambandet mellan enheterna och Gustav Adam sköttes både via 80 MHz och DMR. Staben skulle ha upprättats i kommunhuset i Skärhamn men de hade också drabbats av strömavbrott så vi omgrupperade till brandstationen i Skärhamn, där det fanns reservkraft: 

20200223 staben sätts upp

Sambandsgrupper skickades ut till de två äldreboenden där kommunen anordnat samlingsplatser för de innevånare som ej själva kunnat ordna för sig med värme och annat nödvändigt. Här en bild från Kvarnbackens äldreboende:

20200223 Kvarnbacken

Sambandet mellan enheterna och staben fungerade bra, och inspel med olika händelser såsom översvämningar, ras och olyckor gavs till grupperna vilket då genererade textmeddelanden och händelserna plottades på 1:50000-kartan och på wyteboarden, och allt flöt på bra.

Vid 15:00 avblåstes övningen och vi samlades i stabsrummet på brandstationen för genomgång:

20200223 genomgång

Sammanfattningsvis så gick allt bra, men det tog lång tid att gruppera och stundtals var DMR-nätet opålitligt. Dock fungerade de gamla analoga 80 MHz-stationerna, som gick över vår repeater i Stenungsund, oklanderligt. Förbättringsområden finns:
- En fördel om materiel kan förrådsställas på Tjörn för att korta ned ledtiden vid etablering.
- Iordningställande av fasta antenner och fästen för högantenner kortar tiden ytterligare.
- Vi behöver öva mer på stabsarbete inklusive signalering.

En mer djupgående analys av övningen kommer att ske torsdagen den 5 mars, jag ber att få återkomma efter den genomgången med mer synpunkter och förslag. En representant från Tjörns kommun var närvarande under övningen och han uttryckte sin uppskattning över våra förmågor att med relativt små medel upprätta robust kommunikation.

Allt detta avslutades med en bit mat på närliggande pizzeria innan hemfärd för deltagarna. Vi tackar övningsledningen Hans-Olof Cederberg och Kenneth Wassberg för en lärorik om än något lång dag...

P.S. Under dagen har vår medlem Michel Blomgren varit närvarande med kamera och mikrofon i högsta hugg och det kommer att publiceras ett reportage med intervjuer, förmodligen på vår Youtube-kanal.

Vill du hjälpa till i vårt stöd till det civila samhället så kan du utbilda dig till olika roller i detta arbete. Just nu pågår rekrytering till sommarens civila kurser, information om detta finns här.

/Petter Ivar, sambandsoperatör

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök