PA/GA-nytt mars 2020

FRO-kamrater, den första vårmånaden är här. Det är alltid lika trevligt när det blir ljusare och ljusare på morgnar och kvällar. Och varmare. Vi har ju dock inte slitit ut snöskyfflarna denna vinter precis.

Sambandsövningen Västlänk har gått i mål med godkänt resultat, det tredje steget togs söndagen den 23:e mars med utryckning till Tjörn. Vi upprättade stab på brandstationen Skärhamn och hade sambandsgrupper ute på två uppsamlingsplatser, värmestugor för innevånare som enligt scenariot saknade mat, värme och tak över huvudet. Vår medlem Michel har gjort ett utmärkt reportage om övningen och det finns här. (Länk till Youtube) Planer finns på att teckna avtal med ytterligare kommuner i området, närmast i tur står Härryda.

20200223 staben sätts upp

Staben på brandstationen Skärhamn 2020-03-23

För att kunna bemanna dessa avtal och för att säkerställa vår förmåga över tid så behöver vi fler civila sambandsoperatörer! Vill du göra en insats för det civila samhället så skall du söka till sambandsoperatörskursen i Höllviken i sommar. Det är en mycket givande och innehållsrik kurs med huvuddelarna samhällets krishantering, stabsarbete med karttjänst och RIB/LUPP och WIS samt naturligtvis kommunikation med kortvåg, VHF och RAKEL. Kurstid 20/7 - 26/7. Länk till kursansökan. 
Vi har också behov av sambandsledare till dessa uppdrag, du bör ha gått sambandsoperatörskursen relativt nyligen samt ha ett intresse av att leda och hålla samman en grupp. Tyngdpunkten i denna kurs ligger på personalvård, att förutom att leda stabs- och sambandsarbetet kunna stödja och motivera gruppmedlemmarna i sambandsenheten. Som sambandsledare är du också vår kontakt mot kunden. Kurstid 13/7 - 26/7. Länk till kursansökan. Ansökningstiden till bägge kurserna är förlängd till den 25:e april då vi har för få sökanden. Ta vår nu chansen att bidra till samhällets krisberedskap, jag garanterar att du inte kommer att ångra dig, fantastisk kurs och fantastisk kursgård.

Vi har också haft en utvärdering av Västanfläkt-övningen den 5:e mars, och det finns förbättringspotential, bland annat tog transporten av stabs- och sambandsmaterielen från Göteborg till Tjörn väl lång tid. En åtgärdsplan har tagits fram av deltagande sambandsoperatörer och sambandsledare. 

FRO Elfsborg har haft sin förbundsstämma för år 2020 den 1:a mars och i år gästade vi hemvärnsgården i Borås. Glädjande nog ökar medlemsantalet, vi var den sista februari över 300 medlemmar, MEN nästan hälften hade ännu inte betalt medlemsavgiften! Vi kommer att göra ett utskick och lite andra åtgärder för att slippa stryka i medlemsregistret. Ett protokoll kommer att publiceras under FRODOK när det är justerat och klart. Några punkter från stämman; medlemsavgiften höjs fr.o.m. år 2021 med 50 SEK för enskild medlem och familj, oförändrad avgift för ungdom. Hans-Olof Cederberg lämnar sekreterarposten och går upp som vice ordförande, Göran Berglind valdes till ny sekreterare. Ny styrelseledamot blev Henrik Mattsson och vi har två nya ersättare, Sofia Carlsson samt Oscar Nilsson. En ny ledamot i valberedningen, Jan Blidberg, som tillika blir sammankallande.

Arbetet med Centrumlokalen (Gustav Adam) går långsamt framåt. Vi behöver fler händer (och fötter) framöver för planerade arbeten. Vi kommer att få tillgång till ett förråd nere i befolkningsskyddsrummet och det innebär en del arbete för oss innan inflyttning där, vi måste rensa ur ett annat rum och bära ut en del "skrot" först. Vi kommer att kalla till detta arbete så snart vi har en tidplan/datum. Det är ju så att vi långsamt håller på att tömma Radarhöjden på materiel då vi inte vet säkert vad som kommer att hända med byggnad 129...

HV-aktiviteterna rullar på, i helgen 6-8 mars har vi tillsammans med Göteborgs garnison kört kompletteringsutbildning för signalister på Radarhöjden, ett drygt 30-tal elever har rest högantenn i regn och blåst och kört radio. Tisdagsaktiviteterna för HV fortsätter, titta i kalendern till höger om det är något som intresserar dig.

När det gäller Öppet Hus på PA så försöker vi köra detta varannan tisdag om ingen annan aktivitet annonseras. För att vara säker på att du åker till rätt ställe på tisdag kväll bör du checka in (eller lyssna) på Winganätet söndag kväll klockan 20:30 för att få besked. Tillgången till byggnad 129 kan stoppas med kort varsel p.g.a. andra aktiviteter på Göteborgs garnison. Alltså, varannan tisdag på GA, varannan på PA.

De tisdagar vi ses på PA brukar vi börja med en kôrv eller två på Sannagrillen med 17-tiden. Vi har tyvärr ännu inte hittat någon bra korvmoj motsv. i närheten av Centrumlokalen, tips mottages tacksamt.

Som sagt, vi hörs på Winga-nätet söndagar klockan 20:30 på kanal 01.

Petter Ivar, slut. Klart slut.