Reportage från en sambandsövning

Sambandsövning på Tjörn

I dessa tider när en del av oss måste jobba hemifrån på grund av COVID-19 så kan man åtminstone glädja sig åt att radiohobbyn går lika bra att ägna sig åt som tidigare och att vi har tillräckligt robusta Internet-tjänster hemomkring... så att vi till exempel kan titta på FRO Elfsborgs kanal på YouTube.

Att inte kunna kommunicera eller ta del av information från omvärlden när man sitter hemma skapar snabbt känslor av otrygghet, ovisshet och isolation. Med kommunikationsmöjligheter bryter man isolationen. Det finns en del studier på äldre människor som visar detta (The effect of information communication technology interventions on reducing social isolation in the elderly).

För dom tjänstemän som jobbar hemifrån är det nära nog "business as usual" tack vare att nästan alla hushåll idag har den infrastrukturen som krävs. Där jag jobbar har vi t.o.m "digital fika" så att vi inte bryter fikatraditionen och fortsätter att ha mer social kontakt på jobbet. Det hade troligtvis inte fungerat alls för 20 år sen - teknologin fanns där, men inte tillgänglig för alla hushåll.

Att kommunikation och samband är viktigt, speciellt under extraordinära omständigheter och så även nu med Coronaviruset är inte svårt att förstå. Viktiga samhällsfunktioner behöver kunna kommunicera med varandra, kommuner och myndigheter behöver kunna förmedla viktig information, åtgärder och instruktioner till medborgarna - annars känner vi oss minst lika övergivna och isolerade som de äldre i studien ovan.

Reportaget i detta inlägget är från en civil sambandsövning med Tjörns kommun. För att samhällsfunktioner ska fungera även under extraordinära omständigheter så är det viktigt att vi övar i civilförsvaret - ingen färdighet utan övning. Vår förhoppning är att man i hela landet tar civilförsvarssatsningen på lika stort allvar som Tjörns kommun - inte bara för att effektivt lösa uppgift också i kris utan även att motverka känslan av otrygghet, ovisshet och isolation som lätt uppstår under prövningar.

Än så länge tar det inte nån tid i anspråk att sträck-se vår YouTube-kanal, men vi kommer att jobba framöver att fylla på med fler filmer från övningar och liknande verksamhet.

DE WZ +