Radiorekognosering Härryda kommun

Vi samlades först på en parkering i Landvetter centrum för genomgång och utdelning av materiel. En grupp åkte sedan upp till vattentornet i Landvetter och reste högantenn samt satte upp en analog repeater på 80 MHz samt en DMR-repeater på 150 MHz.

20200512 vattentorn1

En grupp åkte till kommunhuset i Mölnlycke för att sätta upp huvudstationen, och resterande grupper åkte sedan runt till de platser vår uppdragsgivare ville testa kommunikationen mot. Från varje plats testades dels analog 80 MHz-radio samt DMR med olika antenner, handapparater med befintlig antenn, handapparater med magnetfotsantenn samt mobilstationer med magnetfotsantenn. Protokoll fördes av gruppen i kommunhuset och kommer att sammanställas. 

Det var en rolig radioaktivitet (det är alltid lika roligt att resa högantenn :-) ) vars resultat kommer att bli ett bra underlag för  fortsatta diskussioner med berörd kommun.

Vid halvniotiden träffades vi igen vid utgångspunkten för en summering innan deltagarna begav sig hemåt. Vi tackar övningsledningen för en välplanerad radiorek och ser fram emot nästa tillfälle.

/Petter Ivar