PA-GA-nytt sommaren 2020

Elfsborgare, ur led är tiden. Kalendern under Förbundsaktiviteter är så gott som tom. Det enda som hänt i Göteborg sedan sist är den radiorek vi gjorde i Härryda i början på maj, se separat artikel. Om vi nu inte räknar de försök en del medlemmar gör med FRONET. I lördags 6/6 startade vi igång F32HPA och F32VPA uppe på Radarhöjden så nu finns det en station till att prata med, mer om det sedan. FRONET över kortvåg är ett sidospår till FRO:s satsning på HF som civilt sambandsmedel, samtidigt som det pågår ett arbete med utveckling av FRONET 2.0.

Jag fick en trevlig rapport från Alingsåsavdelningen, de har inte rullat tummarna under Coronautbrottet utan hjälpt till och tillverkat ansiktsvisir! Så här skriver ordförande Henrik:

"Trots låg aktivitet har vi ändå varit lite samhällsnyttiga då vi har hjälpt Hemtjänsten i Alingsås med att tillverka (3D printat) ca 50 stycken visirhållare. Det hela började med att vi fick höra att hemtjänsten inte var riktigt nöjda med tillgången på bra skyddsvisir. Efter lite tips och efterforskning på nätet tänkte vi varför inte använda vår 3D skrivare till att tillverka skyddsvisir. Efter ett antal provutskrifter lämnade vi dessa till personal i hemtjänsten för påseende. Efter några dagar då skyddsombud, MAS (Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska) och närmaste chef hade fått testa visirhållarna godkändes de och vi startade tillverkning av 50 stycken visirhållare. Varje utskrift tog drygt 1 timma och med lite flyt gjorde vi 5 – 6 stycken per dag. Det gjorde att vi täckte deras behov initialt för att sedan få leverans från annat håll.

Visirhallare 1

3Dprinter

Alingsåsarna träffas i stället över radion (SL6ZE) varje tisdag kl 19.00 på kortvåg (28330 kHz alt. 3622 kHz) eller någon VHF simplexkanal. Alingsåsrepeatern på kanal 08 (80 MHz) är också ett alternativ då den är igång provisoriskt i vår klubblokal i Björkekärr strax väster om Alingsås. Täckningen är dock inte den bästa. Men vi har en ny plats på gång i Alingsås."

Tack för den rapporten, Henrik. Prova gärna att ropa på Zäta Erik på tisdag kväll! 

Nu under restriktionerna så har vi i styrelsen (ordf, vice ordf, sekr, kassör) i stället för att träffas hållit kontakten med hjälp av Jitsi. Kolla gärna på https://www.jitsi.org Det har fungerat bra och vi har även haft ett projektmöte med FRG angående Centrumlokalen. Jitsi är fri programvara så länge det inte används kommersiellt och man kan sätta upp en egen server om man vill.

Centrumlokalen har använts av FRG en del under Coronapandemin. När restriktionerna släpper har vi en hel del att sätta tänderna i där, vi skall röja ut några rum nere i befolkningsskyddsrummet och sedan använda ett av dessa som "centralförråd". Händer och fötter behövs till detta när det blir aktuellt, vi kommer att kalla.

HF i FRO är en "nysatsning" på kortvåg som civilt sambandsmedel. För att hålla kontakt mellan förbund och annat som inte går att nå med 80 MHz, DMR eller vad det nu finns, så behöver vi träna oss på kortvåg. Det är inte helt lätt att slänga upp en antenn av 30 - 40 meters längd och sedan välja rätt frekvens med tanke på avstånd och tid på dygnet. Militära signalister tränar på detta. HF ingår i grundkursen för civila sambandsoperatörer, men när de kommer hem så saknas möjligheter att träna HF-samband. Det finns i dag endast ett fåtal TX-öppna HF-stationer ute i förbunden, vi får se vad som händer på den fronten framöver. Det är nog brist på antennmateriel (och antennplatser) också. FRO har i dag egna frekvenser för HF, och ett arbete pågår med söka om tillståndet då en del av dessa frekvenser störs av utländska stationer. Om vi får igång någon trafik på HF så skall den följa bestämmelserna för civil signalering, samt att anropssignalerna som skall användas börjar på SMZ. Det kommer inte att vara tillåtet att använda bigram eller siffror, då trafiken kan avlyssnas utanför landets gränser. Om ni vill vara med på HF-tåget så kontakta mig eller Gustav Tore.

Som tidigare skrivits om har FRONET "återuppstått". Här i Göteborg samt runt Stenungsund/Tjörn finns det nu aktiva VHF-stationer. Vi kör på vår simplexrikskanal, se sambandsplanen. Det finns två forumtrådar att studera, dels FRONET prov/test, dels FRONET utveckling. Som sagt har vi nu även två HF-stationer igång, F32HPA samt F32HPI. Om ni har lämplig hårdvara tillgänglig för HF får ni gärna prova, kontakta då mig för aktuell frekvensfil (PTC2.FRQ).

FRONET utveckling är ett försök att ta alla bra funktioner i det gamla FRONET-programmet och skriva om det i något modernt programspråk. Även två av de ursprungliga upphovsmännen, Petter Filip och Gustav Tore, är inblandade och det bådar gott för fortsättningen. Ingenting har i praktiken gjorts på 20 år, och vi har några medlemmar som är tända på idén att modernisera koden. För närvarande finns det ett embryo till nytt program att tanka ner och prova, länkar finns i forumtråden. Det är ett program för FRONET över IP och det är Gustav Ludvig som vi skall tacka för hans engagemang.

Winga-nätet fortsätter som vanligt på söndagar klockan 20:30 på kanal 01 och vo försöker också köra ett extra nät på tisdag kväll samma tid som ersättning för Öppet Hus. Petter Viktor och Gustav Tore labbar nu med VHF-länkar för att utöka "täckningsområdet", främst norrut, så att fler kan vara delaktiga i nätet. Vi väntar med spänning på resultatet.

Inte mycket nytt vad gäller DMR. Vi har inte stängt av någon master eller spärrat något för talgrupp 240, har ni hört något i den vägen så är det rykten och fantasier. Vad vi har gjort är att vi har stängt av möjligheten att fjärradministrera våra repeatrear då någon okänd varit inne i vår utrustning och ändrat parametrar för vår roaming.

Öppet Hus på GA / PA är inställt tills vidare. Vi håller tummarna för att restriktionerna släpps så småningom. Tills dess får vi hålla kontakten via radio. Jag och några till(?) försöker passa DMR tg 3210 när vi är ute och rör på oss, alternativt kanal 01 på 80 MHz. 

Tvätta händerna, håll avstånd men håll kontakten!

Petter Ivar, slut. Klart slut.