Kortvåg är fint!

I dag söndag vid 10-tiden körde några radioamatörer och medlemmar i FRO Elfsborg igång en kortvågsring på 80 meter SSB telefoni. Det var Kenneth SM6WZP med co-op Göran SA6AVT mobilt i terränglådan, Patrik SM6VJE, Johan SM6WZR och Hans-Olof SM6NKG. Christer SM6WZQ försökte också komma ut men antennen var inte helt OK, även Anders SM6GT försökte göra sig hörd. Några andra hörde oss också och ramlade in i ringen, bland annat en SM3:a söder om Sundsvall! Peter SA6KHZ var också med en stund. Vi fick byta kanal lite fram och tillbaka beroende på att vi blev överkörda då och då. Kenneth och jag satt i en bil i Delsjöområdet strax öster om Göteborgs centrum med en 5-wattsstation och en portabel dipol mellan två träd. Om man ska tro på SWR-metern gick vi väl ut med 3-4 watt till antennen, och var läsbara hos alla om det nu var tyst på frekvensen. Kortvåg är ett oslagbart kommunikationsmedel! Vi startar på 3690 +/- QRM och det vore trevligt om fler medlemmar ansluter söndagar vid 10:00 (09:00 UTC). Vi behöver träna på HF och portabla antenner/stationer och vi kommer att satsa på utbildning och övningar i detta utomordentliga sambandsmedel framöver.

20200110 SM6WZP

73

SM6WZP/SA6AVT

P.S. vi kör numera på 3702,5 kHz +-QRM D.S.