Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ansökan: Stabs- och sambandsgruppchef 2047425, Ånn (2020-04-18 - 2020-04-29 )

Kurs för dig som ska placeras som sambandsgruppschef i en ledningspluton eller stabs- och sambandsgruppchef i ett kompani. Kursen ger dig kunskaper om arbetsledning inom funktionen samband samt kunskap och färdighet att driftleda upprättade lednings- och sambandssystem.

Kursen leder till flera befattningar; Stabs- och sambandsgruppchef i hemvärnskompani samt stabsgruppchef och sambandsgruppchef i ledningspluton. FRO och Lottakåren genomför årligen var sin kurs med samma kursplan, FRO på Fårö och Lottorna på Revingehed. 

För att gå kursen måste du ha genomfört motsvarande GU Signalist 1,  2 och 3 samt genomfört minst en KFÖ i befattning som signalist.

 Sista dag för ansökan: 9 februari 2020

ANVÄNDARINFORMATION
Medlem i:
Uppdrag:
Förband eller Enhet:
1
SLnummer:
Personnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postadress:
Postnummer:
E-post:
Confirm Email:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Övriga upplysningar:

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök