Frivilliga Radioorganisationen

FRO Elfsborg

Kontaktinformation

FRO Elfsborg
By 8/FömedC / Box 5155
426 05 Västra Frölunda
Besök: FömedC By 129
E-post: elfsborg@fro.se
Tel: 031-692844

Aktiviteter FRO Elfsborg

För närvarande är samtliga våra aktiviteter inställda p.g.a. COVID-19-utbrottet. Vi håller dock igång vårt radionät (se nedan under Radioaktivitet) på söndagar och försöker köra ett extra Winga-nät på tisdagar klockan 20:30 som ersättning för tisdagsaktiviteterna. Övrig information om FRO under COVID-19 finns på fro.se och här på Elfsborgs hemsida.

Tvätta händerna, håll avstånd men håll kontakt, gärna över radio. 

På denna sida ser du bara regelbundet återkommande verksamhet. Kurser, föredrag och annat av engångskaraktär ser du i kalender och aktivitetsspalten till höger samt i artiklar på Startsidan.

Öppet Hus tisdagar FRO i Göteborg: 

För närvarande alternerar vi mellan vår gamla lokal på Radarhöjden och vår nya lokal inne i Göteborgs centrum. Kontrollera alltid i kalendern Förbundsaktiviteter här till höger var vi träffas aktuell vecka. Vi passar radiokanal 01 på 80 MHz, anrop till Radarhöjden är Petter Adam eller selektiv 32000, anrop till centrumlokalen är Gustav Adam eller selektiv 32100. Vi försöker också passa talgrupp 3210 på DMR-nätet.
Övriga sätt att kontakta oss finner du i vänsterspalten eller på sidan Om FRO Elfsborg. Där finns också vägbeskrivningar och kartor/länkar.

Verksamhet:

På Öppet-Hus-kvällarna är medlemmarna välkomna att deltaga i varierande aktiviteter såsom underhåll av sambandsmateriel och datanätverk, köra amatörradio, låna verkstaden och löda ihop/reparera något, fika och umgås med kamrater och andra frivilligorganisationer, etc.

Flera gånger per år så har vi intressanta föredragshållare på besök, eller så gör vi ett studiebesök på något företag eller någon myndighet.

För HV-signalister anordnar vi en tisdag i månaden någon sorts funktionsutbildning. Denna utbildning är behovsstyrd av signalisterna själva. Prata ihop er och kontakta hv-gruppen med önskemål.

När vädret tillåter så händer det att vi tänder grillen på vad vi tror är Göteborgs vackraste grillplats, med utsikt över hela skärgården.

Viktigt om inpassering:

För besök på Radarhöjden så måste det vara klart med inpassering i vakten i god tid (> 7 dygn) INNAN du kommer på besök. Inpassering skall anmälas före VARJE tillfälle. Kontakta inpasseringsansvarig för hjälp med att komma in. Medtag giltig svensk legitimation!

Kommer du i eget fordon så följ vaktens anvisningar angående kontroll av fordon och/eller parkering.

Vid kurser/föredrag etc. så kontaktar du kurschefen för hjälp med inpassering. Du kan komma att bli nekad tillträde om du inte lämnat personuppgifter före besöket, eller kan förete militära legitimationshandlingar. Att anmäla sig till en aktivitet på garnisonsområdet innebär inte att du automatiskt blir besöksanmäld, då detta sker separat.

FOTO: Lennart Hammarstrand /Försvarsmakten

FRO finns i Frivillighuset högst upp på radarhöjden (Foto: L Hammarstrand/FM)

Radioaktivitet:

Vi använder vårt träningsradionät (T-nätet) för att hålla kontakt mellan medlemmarna. Varje söndag kväll klockan 20:30 kör vi vårt Winga-nät med information om vad som hänt i veckan och vad som kommer att hända nästa vecka. Nätet körs i Göteborgs-området över kanal 01 på 80 MHz-nätet.

I övrigt har vi T-nät igång på flera frekvenser i förbundsområdet. Kontakta din T-nätshandläggare för att få anropssignal och mer information. Inloggade medlemmar läser i sambandsplanen.

Efter Winga-nätet går vi över till FRONET+ (DMR) klockan 21:00 och kör vårt riksnät på talgrupp 240. Nätet vände sig till medlemmar i region 3 i början, men är nu öppet för alla medlemmar i landet. Inloggade medlemmar läser i sambandsplanen hur man kommer åt TG240 för att vara med.
Vår amatörradiostation SL6ZAK står till medlemmarnas förfogande, antingen kör du själv om du är radioamatör, eller så provar du på under överinseende av någon licensierad medlem.

Båda radionäten tar uppehåll vid högtider och under sommaren. Dock är det fritt att själv anropa på näten om värden inte startat nätet inom tre minuter.

Faktaruta inloggning fro.se

1. Klicka på länken Nytt/Glömt lösenord? under den gula inloggningsknappen till höger.
2. Bocka i rutan Nytt/Glömt lösenord.
3. Fyll i ditt användarnamn = ditt SL-nummer, endast siffrorna.
4. Fyll i den e-postadress du uppgav i medlemsansökan = den e-postadress som är registrerad i medlemsregistret.
5. Ett lösenord kommer att mailas till den e-postadressen.
6. Du har nu tillgång till hela fro.se och till FRO Elfsborgs egen avdelning med diskussionsforum, dokumentation och nyheter för medlemmar.

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök