Frivilliga Radioorganisationen

FRO Elfsborg

Kontaktinformation

FRO Elfsborg
By 8/FömedC / Box 5155
426 05 Västra Frölunda
Besök: FömedC By 129
E-post: elfsborg@fro.se
Tel: 031-692844

Om FRO Elfsborg

Organisation:

FRO Elfsborg består av sex avdelningar inom förbundets geografiska område:

FRO Göteborg (förbundsavdelning)
FRO Borås
FRO Alingsås
FRO Herrljunga (vilande)
FRO Stenungssund (förbundsavdelning)
FRO Ulricehamn (vilande)

Med förbundsavdelning menas att förbundet sköter avdelningens uppgifter vad gäller aktiviteter och medlemsvård.

Telefon:
Förbundsexp.: 031-692844
Centrumlokalen: 031-417992
Förbundsordförande: Hans-Olof Cederberg 072-2450523
Vice förbundsordförande: Johan Gustavsson 070-5910245

FRO:s IP-telefonnummer: Förbundsexp. 32000, Centrumlokalen 32100

Postadress:
FRO Elfsborg
c/o FömedC, By 8
Box 5155
426 05  Västra Frölunda

Förbundsstyrelse:
Styrelsemedlemmar (kräver inloggning)

Styrelsen nås via e-post: elfsborg@fro.se

Medlemsavgift:
Medlemsavgiften per kalenderår är 300 kr för enskild medlem, ungdomar upp till 18 år 100 kr eller 350 kr för familjemedlemsskap.

  • Glöm ej att ange SL-nummer som betalningsreferens (samtliga vid familjemedlemsskap)
  • För ny medlem efter 1/7 så gäller avgiften även för påföljande år.
    Medlemsavgiften bör betalas senast den första bankdagen i januari.
    Om du ej betalt årsavgiften innan 1 mars är medlemskapet ej aktivt längre.
  • Medlemsavgiften måste vara betald för att medlem skall ha rösträtt vid årsstämman.

Bankgiro för medlemsavgift:   5124-4630

Swish för betalning av medlemsavgiften: 123 589 19 99
(glöm inte att ange SL-nummer!)

Organisationsnummer:          857205-8389

Övriga kontaktvägar, inklusive IP-telefoni och radio:

Sambandsplan (Kräver inloggning) 

Besöksadresser:

Göta Älvsgatan:
Göteborgs Garnison /FömedC (Karta)
Byggnad 129, Radarhöjden.
(Följ skyltar inom området mot Frivilligorganisationer/Hippocampus)
För öppettider och inpasseringsrutiner läs på aktivitetssidan före ditt besök.
Kollektivtrafik: hållplats Käringberget, spårvagn linje 11, buss linje 91/97.
Parkering, egna fordon
Vanligtvis medger vakten inpassering med privata fordon, kör då alltid närmaste vägen till FRO-lokalen utan att avvika från rutten. Parkera på den stora parkeringen på höger sidan ca 50 m innan byggnad 129. Parkera så att garage och entréer ej blockeras. Parkering utanför byggnad 129 är ej tillåten. Vid särskilda arrangemang kan vakten anvisa annan parkering, följ alltid vaktsoldats instruktioner. Var beredd att visa legitimation.
Inne på garnisonsområdet råder fotoförbud!

2013 frivillighuset

 Frivillighuset (by129) med bl.a. Hemvärnets och frivilligorganisationernas expeditioner. Foto Tony M/FRO

Kronhusgatan 2C:
Centrumlokalen, lektionssal och möteslokaler. Samling för nya besökare i hörnet Smedjegatan-Kronhusgatan efter överenskommelse. Se aktivitetssidan.
Till Centrumlokalen åker du med fördel kollektivt, hållplatser Brunnsparken eller Stenpiren (gröna markeringar på kartan). Åker du egen bil finns det parkering på gator och P-platser i närheten, kostar ca 2 kr/tim på vardagar efter 18:00 samt på söndagar (röda markeringar), övrig tid dyrare. Det finns också parkeringar vid Casino Cosmopol/Packhuskajen och Operan, de är dock dyrare.

GA karta ny

CL lektionssal 190220 liten

 Centrumlokalen, lektionssalen

 

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök