FRONET Centrumlokalen

FRONET-stationen F32VGA installerad och provkörd i centrumlokalen. Den kommer dock att vara aktiv endast när lokalen är bemannad.

F32VGA 20200819b

 //GT & PI