Till FRO Elfsborgs medlemmar

 

Detta har även drabbat FRO och i synnerhet vår föreningsverksamhet, vi har inte kunnat träffas på normalt sätt i vår lokal, var den nu är. Borås, Göteborg eller i Alingsås.

Men nu under senhösten kommer vi att öppna upp igen som vi brukar:

På tisdagar i Göteborg och Alingsås,

På torsdagar i Borås

Och i Stenungssund kommer information om FRO verksamhet att presenteras på webben

Vi kommer under senhösten 2020 eller i början på 2021 (beroende på hur Covid-19 utvecklar sig) anordna en egen sambands och IT konferens. Där kommer vi att ta upp och diskutera fram hur våra radionät skall utformas och användas.

Här kommer du som medlem att kunna göra din röst hörd!

Information om detta kommer att presenteras på vår webbsida

Som vi alla kriser så debatteras det mycket runt Samhällets krisberedskap eller som många säger ”samhällets icke existerande krisberedskap”. Vår verksamhet med att arbeta med Sveriges krisberedskap oavsett om det är genom hemvärnet eller den civila krisberedskapen kommer absolut inte att minska. Efterfrågan på vår kunskap kommer att öka, det tar bara lite tid i byråkratins kvarnar.

I FRO Elfsborg arbetar vi hårt för att uppfylla vår del i samhällets krisberedskap både genom försvarsmakten då främst genom hemvärnet och genom att stödja den civila delen av samhället vid svåra samhällsstörningar.

Vi har några nya civila uppdrag på gång in och då handlar det om att bygga upp radionät åt bland annat FRG och att vi skall hjälpa till med bemanning i kommunernas krisledning med sambandsoperatörer och sambandsledare.

Vi har plats för många intresserade medlemmar i dessa uppdrag. Kravet är att du går en grundutbildning som sambandsoperatör. Mer information och hur du söker den kursen kommer du hitta på vår webbsida.

Vi har självklart vårt arbete med att rekrytera, utbilda och bemanna med signalister i hemvärnet, det arbetet måste vi fortsätta att jobba med. Vi har en arbetsgrupp som arbetar med detta viktiga uppdrag. Om du vill göra en god insats för Försvarsmakten så kontaktar du oss i FRO Elfsborg så kommer vi hjälpa dig med att bli en bra signalist i hemvärnet, ett av våra huvuduppdrag.

Här har vi också plats för många som vill bli signalister i hemvärnet, hur du söker och blir signalist finner du också på webben

Med detta sagt önskar vi att du fortfarande vill vara medlem hos oss i FRO Elfsborg och det är DU som medlem som gör FRO Elfsborg. Allt detta kostar bara 300 kr/år

Vi vill ha din avgift inbetald senast 31/12

Du kan betala genom både bankgiro 5124-4630 FRO Elfsborg OBS ange ditt SL-nummer eller namn och adress

Eller Swish: 123 589 1999 FRO Elfsborg OBS ange ditt SL-nummer eller namn och adress

All information kommer fortlöpande presenteras på vår webbsida: elfsborg.fro.se

Bästa FRO-hälsningar!

Styrelsen FRO Elfsborg genom Michael Bengtsson