Elfsborgs-avdelningarnas aktiviteter

Borås arbetar med ett intressant projekt tillsammans med räddningstjänsten, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. De siktar mot att bygga upp ett reservradionät i området med hjälp av avvecklad men fullt funktionsduglig 80 MHz-utrustning. Fyra antenn/repeaterplatser finns och logik för att länka ihop siterna med hjälp av 160 MHz-länkar har inköpts. Boråsarna var i färd med att iordningsställa basstationsutrustningarna i 19"-stativ när de nya Corona-direktiven satte stopp för detta. Felsökningen på avdelningens DMR-repeater fortsätter med hög prio.

Alingsås har fått satt upp en ny 80 MHz-repeater i Mariedal och sporadisk medlemsaktivitet pågår på detta nät. Ordförande Henrik labbar med kortvåg och ett samarbete har inletts med amatörradioföreningen SK6DG, RK VASA. Ett digitalt möte har hållits med Alingsås och Vårgårda kommuns krissamordnare, de visade framförallt intresse av sambandsoperatörer och sambandsledare.

Stenungssund har gjort iordning sin lokal "Johan Adam" och installerat en Aurora och antenn för 80 MHz-nätet. Medlemmarna har också kört en test med mobilt FRONET från kommunens trygghetspunkter samt gjort en omfattande radiorekognosering för eventuellt framtida reservradionät för kommunen. Sambandsutbildning för FRG planeras och det har bildats en sambandsgrupp inom FRG. Stenungssund har också samarbete med den lokala amatörradioföreningen SK6QA SARK.

Göteborg hade som sagt planerat att köra igång Öppet Hus på Gustav Adam (Centrumlokalen) den 3 november men nya Corona-restriktioner stoppade detta. Det kördes i stället ett digitalt medlemsmöte över meet.fro.se med presentation av aktivitetsplaneringen för 2021. Winga-nätet körs som vanligt varje söndag kväll klockan 20:30 på kanal 01 (Guldhedsrepeatern) för utbyte av nyheter och annat. Testerna med hoplänkning av angränsande 80 MHz-repeatrar är tyvärr avbrutna, vi får inte hårdvaran att bete sig som vi vill. Men ambitionen att nå ut med Winga-nätet över ett större område finns kvar, projektet fortgår. Som tidigare meddelats har det gjorts en radiorek i Härryda kommun för eventuell uppbyggnad av reservradionät även där. Ett första förslag är inskickat till kommunen och ett möte (digitalt?) kommer förhoppningsvis att äga rum inom en inte alltför avlägsen framtid.

Sammanfattningsvis kan då sägas att verksamheten i avdelningarna inte står still. Verksamhetsplaneringen och ekonomi och annan administration fortgår i bakgrunden som vanligt, och planering för framtida verksamheter pågår "i det tysta". 

Vad som framgår av avdelningarnas aktiviteter är ett ökat fokus på kommunernas behov av reservsamband/krissamband. Här har FRO en viktig uppgift att fylla genom att erbjuda välutbildade sambandsoperatörer och sambandsledare. Vi behöver alltså rekrytera och utbilda fler till dessa funktioner. Tveka inte att ansöka till de centrala kurserna om du tror att du kan bidra till den civila delen av totalförsvaret, kurserna (när de väl kommer igång igen!) kommer att annonseras här på fro.se samt i Utbildningskatalogen. 

Håll ut - håll avstånd - håll igång radion!

FRO Elfsborg styrelsen
genom Göran Berglind