Medlemsinformation april 2021

Kamrater, april är här med sol och snöblandat regn i en salig blandning. Mitt antennarbete får vänta en liten stund till, det är plus 4 grader ute och svårt att pilla och skruva med vantar på. Detta hindrade dock inte våra tappra certifierade mastklättrare att för ett tag sedan byta ut staglinorna till vår radiomast på ett sex-våningshus på Guldheden. 2018 gjordes besiktning av masten på station Gustav där staglinorna bedömdes vara i behov av utbyte. Efter sanktion från förbundsordförande så har nu arbetet blivit utfört coronasäkert i 4 graders värme med snålblåst och små stänk med regn. Masten säkrades upp med tillfällig lina medans de gamla demonterades. En av linorna/infästningen var i så dåligt skick att den fick kapas med elektrisk kapmaskin. Nu kan vi bygga vidare på radionäten i Storgöteborgsregionen samt få in AMPRnet via länk i vårt nätverk. Insatsen avslutades på sedvanligt FRO-sätt med pizza. 

G1 mast2 

Men värmen kommer nog snart fortare än vi anar. Hoppas vi, för då kan vi köra lite utomhusaktiviteter så länge corona-restriktionerna fortfarande är aktuella. 

Med start senare i vår och final till hösten kommer vi att köra en civil mobiliseringsövning, MSÖ 2021. Övningen går ut på att sammankalla civila sambandsoperatörer och sambandsledare, hämta sambandsmateriel samt transportera oss österut i förbundet för att sedan samverka med Borås-avdelningen i deras sambandsövning, Krissamverkansövning Sjuhärad 2021. Planeringen pågår för fullt, och mer info kommer här och en första inbjudan har gått ut till våra sambandsoperatörer och sambandsledare. Ett första webbmöte kommer att hållas den 24:e april. Den 28:e augusti träffas vi (förhoppningsvis) i Centrumlokalen för planering av resvägar och iordningställande av materiel. Den 18:e sptember bär det av till Borås för att ansluta till deras tvådagarsövning.

Vår civila sambandsenhet behöver fler medlemmar för nya uppdrag. FRO Elfborg för mycket bra och givande diskussioner med Härryda kommun om att skriva avtal med sambandsoperataörer och sambandsledare i deras krisorganisation och även i deras organisation som skall hantera ”värmestugor” i kommunen. Exakt vad detta med värmestugorna kommer att mynna ut i är inte klarlagt men vad som är klart är att kommunen vill bygga ett separat radionät för denna organisation och FRO Elfsborg har tillfrågas om vi kan hjälpa till som tekniska konsulter. FRO Elfsborg kommer inte vara med att bygga eller installera men vi kommer att vara med i själva projekteringen och vid återkommande utbildningar och övningar.

Vidare har FRO Elfsborg bra diskussioner med flera andra kommuner i vårt område ang sambandsoperatörer i deras krisorganisation.

Vi kommer att behöva på sikt rekrytera och utbilda många sambandsoperatörer och sambandsledare i FRO Elfsborg så har du ett intresse för att göra en insats i samhället så är du välkommen att höra av dig till oss.

Att bli sambandsoperatör är att ta ansvar

Militära uppdrag; FRO Elfsborg har till ansvar att rekrytera, utbilda och bemanna fyra hemvärnsbataljoner med sambandspersonal. Vi behöver ständigt ”fylla på” med nya hungriga signalister i våra hemvärnsbataljoner och kompanier.

Att vara signalist i en bataljonsstab eller kompanistab har en mycket viktig uppgift. Det är du som ansvarar för att förbandet kan ledas och att soldater får sin mat och ammunition. Om inte du som signalist hade gjort ett bra jobb så kommer det inte någon mat eller sjukvårdstransport. Det är du som signalist som har den direkta kontakten med de andra kompanierna, bataljonen och med plutonerna, där uppgifterna löses.

Att bli signalist i Hemvärnet är att ta ansvar

Rekryteringen är en viktig bit i verksamheten. Och det är ingenting som några speciella funktionärer sköter om, utan det är alla medlemmars ansvar. Prata om den frivilla försvarsorganisationen FRO och våra uppdrag med dina grannar, släktingar och arbetskamrater. Och dina amatörradiovänner. Uppbyggnaden av det nya totalförsvaret behöver oss. Alla med intresse för sambandsteknik och stöd till samhället är välkomna. Utbildningen till olika befattningar är gratis, liksom resor, kost och logi vid dessa kurser.

Enligt FRO Elfsborgs plan för 2021-2025 som antogs på förbundsstämman skall det ske en verksamhetsutveckling. En arbetgrupp har satts samman och arbetet har startat. Det är vår ordförande Hans-Olof som är sammankallande och medlemmarna i gruppen är Johan Gustafsson, Stenungssund, Gunnar Toresson, Borås samt Henrik Svensson, Alingsås. Tyvärr saknar vi ju fortfarande efter flera års vakans representanter för vår största avdelning, Göteborg. Förbundsstyrelsen drar ett tungt lass genom att anordna aktiviteter och sköta det löpande arbetet för hälften av medlemmarna i förbundet. 

Ett första steg har också tagits för ett samarbete mellan förbunden i det nya sydvästra civilområdet. Området kommer att omfatta Västra Götaland samt Halland. Det är alltså FRO Skaraborg, FRO Nordvästra Götaland, FRO Elfsborg samt FRO Halland som skall samverka i gemensamma frågor. En inbjudan har e-postats till berörda.

Vårt webbmöte för alla medlemmar GustavAdamOpenHouse fortsätter som vanligt på tisdagkvällarna. Nu när det börjar bli ljusare (och varmare?) på kvällarna har vi flyttat fram starten till klockan 19:00 Länk till mötet

Tisdagen den 11:e maj kommer vi att köra en medlemsintroduktion för nya medlemmar samt samtidigt på försök köra en T-nätsintroduktion, detta för att öka "radioaktiviteten". Mer info kommer här och i kalendern Förbundsaktiviteter. 

När medlemmarna har fått en T-nätssignal kan de checka in på vårt Winga-nät som körs varje söndag klockan 20:30 på kanal GBGC (se sambandsplanen). Har du inte fått någon T-nätssignal kan du givetvis lyssna på nyheterna. 

För våra amatörradiomedlemmar kör vi en FRO-ring HF på söndag morgon klockan 08:00 UTC (klockan 10:00 SST) på 3702,5 kHz. Konditionerna varierar rejält och det är lärorikt att se vilka stationer som hörs och hör. Och lokalt här i Göteborgstrakten försöker vi FRO-amatörer få kontakt med varandra på 144.350 MHz SSB strax efter Winga-nätet på söndagarna. Vi kör med våra vertikala antenner och lite olika stationer, i experimentsyfte. 

Det är tråkigt och lite tjatigt men jag måste återigen ta upp medlemsavgiften. Vi saknar fortfarande avgift för 2021 från en tredjedel av förbundets medlemmar. Betalar du inte medlemsavgiften går du miste om de förmåner ett medlemsskap i en frivillig försvarsorganisation ger, så som till exempel utbildning i din befattning i totalförsvaret.

Håll ut - Håll avstånd - Håll igång radion!

Styrelsen FRO Elfsborg
genom Göran Berglind