Frivilliga Radioorganisationen

FRO Elfsborg

Kontaktinformation

FRO Elfsborg
By 8/FömedC / Box 5155
426 05 Västra Frölunda
Besök: FömedC By 129
E-post: elfsborg@fro.se
Tel: 031-692844

Välkommen till FRO Elfsborg

FRO utsikt small

Utsikt från vår klubblokal över Göteborgs skärgård (Foto: Tony Martinsson)

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi utbildar till och bemannar sambandsbefattningar i totalförsvaret, i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap. 

I FRO Elfsborg finner du som är intresserad av teknik, kommunikation och samhällets funktioner din hemvist. Du som är intresserad av FRO är välkommen att hälsa på oss så berättar vi gärna mer om vad FRO Elfsborg kan erbjuda dig. Kanske något av nedanstående?

 • Kvalificerad sambands- och teknikutbildning av erfarna instruktörer
 • Möjlighet att teckna avtal som signalist i hemvärnet eller som sambandsoperatör i civila uppdrag
 • Tillgång till amatörradioanläggning
 • Vara med i vårt eget privata radionätverk
 • Försäkringar under FRO-aktiviteter.
 • Intressanta studiebesök
 • Föredrag; radioteknik, IT-säkerhet, krisberedskap, m.m.
 • Abonnemang i FRO:s IP-telefonisystem

Sist men inte minst, kom och träffa andra med intresse för Radio, Tele och Data. 

Kontaktuppgifter till FRO Elfsborg ser du i vänsterspalten, öppettider och länk till en karta finns på denna sidan.

Integritetspolicy

Nedan är länkar till integritetspolicy för FRO Elfsborg och bilaga till denna.

Öppet hus på PA (Garnisonen) och GA (Centrumlokalen) inställt tills vidare

För att förhindra spridning av Corona/COVID-19-viruset ställer FRO Elfsborg in planerade aktiviteter i Göteborg TILLS VIDARE.

Det gäller Öppet Hus på tisdagarna på PA/GA samt de planerade HV-aktiviteterna på Radarhöjden.

Vi kommer att försöka passa kanal 01 tisdagar från 18:00 och framåt.

Frågor om åtgärden ställs till elfsborg@fro.se 

FRO Elfsborg, styrelsen

 

SE Elfsborg övar samband

Söndagen den 23 februari övade Sambandsenheten Elfsborg sambandsstöd till Tjörns kommun. Scenariot var hårda vindar och stora vattenmämgder med olyckor, strömavbrott och utslagen infrastruktur.

Läs mer...

Medlemsavgift för 2020

Kamrater, dags att betala medlemsavgiften för 2020. Ni ska ha fått mail från styrelsen angående detta så detta är bara en påminnelse. Om ni INTE har fått någon mail kan det bero på att vi har felaktiga uppgifter i medlemsregistret, hör i så fall av er till elfsborg@fro.se 

Medlemsavgiften per kalenderår är 250 kr för enskild medlem, ungdomar upp till 18 år 100 kr eller 350 kr för familjemedlemsskap.

Bankgiro för medlemsavgift:   5124-4630

Du kan nu använda Swish för betalning av medlemsavgiften: 123 589 19 99

 • Glöm ej att ange SL-nummer som betalningsreferens (samtliga vid familjemedl.) !
 • För ny medlem efter 1/7 så gäller avgiften även för påföljande år.
  Medlemsavgiften bör betalas senast den första bankdagen i januari.
  Om du ej betalt årsavgiften innan 1 mars är medlemsskapet ej aktivt längre.
 • Medlemsavgiften måste vara betald för att medlem skall ha rösträtt vid årsstämman.

/Petter Ivar

Fixa inloggning till fro.se!

För att kunna logga in och ta del av all information måste du ha ett lösenord, och det skaffar du så här:
1. Klicka på länken Nytt/Glömt lösenord? under den gula inloggningsknappen till höger.
2. Bocka i rutan Nytt/Glömt lösenord.
3. Fyll i ditt användarnamn = ditt SL-nummer, endast siffrorna.
4. Fyll i den e-postadress du uppgav i medlemsansökan = den e-postadress som är registrerad i medlemsregistret.
5. Ett lösenord kommer att mailas till den e-postadressen.
6. Du har nu tillgång till hela fro.se och till FRO Elfsborgs egen avdelning med diskussionsforum, dokumentation och nyheter för medlemmar.

Aktiviteter FRO Elfsborg

För närvarande är samtliga våra aktiviteter inställda p.g.a. COVID-19-utbrottet. Vi håller dock igång vårt radionät (se nedan under Radioaktivitet) på söndagar och försöker köra ett extra Winga-nät på tisdagar klockan 20:30 som ersättning för tisdagsaktiviteterna. Övrig information om FRO under COVID-19 finns på fro.se och här på Elfsborgs hemsida.

Tvätta händerna, håll avstånd men håll kontakt, gärna över radio. 

På denna sida ser du bara regelbundet återkommande verksamhet. Kurser, föredrag och annat av engångskaraktär ser du i kalender och aktivitetsspalten till höger samt i artiklar på Startsidan.

Öppet Hus tisdagar FRO i Göteborg: 

För närvarande alternerar vi mellan vår gamla lokal på Radarhöjden och vår nya lokal inne i Göteborgs centrum. Kontrollera alltid i kalendern Förbundsaktiviteter här till höger var vi träffas aktuell vecka. Vi passar radiokanal 01 på 80 MHz, anrop till Radarhöjden är Petter Adam eller selektiv 32000, anrop till centrumlokalen är Gustav Adam eller selektiv 32100. Vi försöker också passa talgrupp 3210 på DMR-nätet.
Övriga sätt att kontakta oss finner du i vänsterspalten eller på sidan Om FRO Elfsborg. Där finns också vägbeskrivningar och kartor/länkar.

Verksamhet:

På Öppet-Hus-kvällarna är medlemmarna välkomna att deltaga i varierande aktiviteter såsom underhåll av sambandsmateriel och datanätverk, köra amatörradio, låna verkstaden och löda ihop/reparera något, fika och umgås med kamrater och andra frivilligorganisationer, etc.

Flera gånger per år så har vi intressanta föredragshållare på besök, eller så gör vi ett studiebesök på något företag eller någon myndighet.

För HV-signalister anordnar vi en tisdag i månaden någon sorts funktionsutbildning. Denna utbildning är behovsstyrd av signalisterna själva. Prata ihop er och kontakta hv-gruppen med önskemål.

När vädret tillåter så händer det att vi tänder grillen på vad vi tror är Göteborgs vackraste grillplats, med utsikt över hela skärgården.

Viktigt om inpassering:

För besök på Radarhöjden så måste det vara klart med inpassering i vakten i god tid (> 7 dygn) INNAN du kommer på besök. Inpassering skall anmälas före VARJE tillfälle. Kontakta inpasseringsansvarig för hjälp med att komma in. Medtag giltig svensk legitimation!

Kommer du i eget fordon så följ vaktens anvisningar angående kontroll av fordon och/eller parkering.

Vid kurser/föredrag etc. så kontaktar du kurschefen för hjälp med inpassering. Du kan komma att bli nekad tillträde om du inte lämnat personuppgifter före besöket, eller kan förete militära legitimationshandlingar. Att anmäla sig till en aktivitet på garnisonsområdet innebär inte att du automatiskt blir besöksanmäld, då detta sker separat.

FOTO: Lennart Hammarstrand /Försvarsmakten

FRO finns i Frivillighuset högst upp på radarhöjden (Foto: L Hammarstrand/FM)

Radioaktivitet:

Vi använder vårt träningsradionät (T-nätet) för att hålla kontakt mellan medlemmarna. Varje söndag kväll klockan 20:30 kör vi vårt Winga-nät med information om vad som hänt i veckan och vad som kommer att hända nästa vecka. Nätet körs i Göteborgs-området över kanal 01 på 80 MHz-nätet.

I övrigt har vi T-nät igång på flera frekvenser i förbundsområdet. Kontakta din T-nätshandläggare för att få anropssignal och mer information. Inloggade medlemmar läser i sambandsplanen.

Efter Winga-nätet går vi över till FRONET+ (DMR) klockan 21:00 och kör vårt riksnät på talgrupp 240. Nätet vände sig till medlemmar i region 3 i början, men är nu öppet för alla medlemmar i landet. Inloggade medlemmar läser i sambandsplanen hur man kommer åt TG240 för att vara med.
Vår amatörradiostation SL6ZAK står till medlemmarnas förfogande, antingen kör du själv om du är radioamatör, eller så provar du på under överinseende av någon licensierad medlem.

Båda radionäten tar uppehåll vid högtider och under sommaren. Dock är det fritt att själv anropa på näten om värden inte startat nätet inom tre minuter.

Faktaruta inloggning fro.se

1. Klicka på länken Nytt/Glömt lösenord? under den gula inloggningsknappen till höger.
2. Bocka i rutan Nytt/Glömt lösenord.
3. Fyll i ditt användarnamn = ditt SL-nummer, endast siffrorna.
4. Fyll i den e-postadress du uppgav i medlemsansökan = den e-postadress som är registrerad i medlemsregistret.
5. Ett lösenord kommer att mailas till den e-postadressen.
6. Du har nu tillgång till hela fro.se och till FRO Elfsborgs egen avdelning med diskussionsforum, dokumentation och nyheter för medlemmar.

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök